Маркетинг

Разгледайте: Българският форум за мрежов маркетинг

Разбирането за това какво е маркетинг се промени през последните години. Днес маркетингът е съвкупност от процеси, чрез които продуктът/услугата ви трябва да достигне до крайния потребител. Определение за маркетинг са дали различни личности и организации, тук ще се спрем обаче на това, предложено от Американската маркетинг асоциация (AMA). То гласи, че маркетингът е организационна функция, която е съвкупност от различни процеси за създаване, комуникиране и предоставяне на стойност за потребителите за контролиране на взаимоотношенията с тях по начин, по който да се облагодетелства организацията, както и всички свързани с нея страни.

Маркетинг

В маркетинга има две основни цели, които са: удовлетворяване на потребностите на потребителите и постигане на предимства над конкурентите. Маркетинг концепциите могат да се разграничат на продуктова, търговска, производствена, социална маркетингова, класическа маркетингова и създаване на връзки.

Дейностите, които обхваща маркетинга са наистина много. Те са свързани с рекламата, връзките с обществеността, промоциите, личните продажби, финансиране, ценообразуване, прогнозиране, купуване, медийно присъствие, обслужване, изследвания и много други. Често се използва съчетанието “маркетинг и реклама” или “реклама и маркетинг”. Но всъщност рекламата е част от маркетинга.

През последните години често се говори за маркетингов микс, комуникационен микс или рекламен микс. Това са имената на едно и също нещо, което представлява съчетание на различни дейности от маркетинга за достигане маркетинговите, рекламните и фирмените цели. Тези дейности са реклама, лични продажби, търговска промоция и PR.

Добре е да сте наясно с елементите на комуникационния процес. Всеки процес има източник и получател. Това са съответно фирмата и потенциалният клиент. Посланието се кодира, изпраща се по медия, следва декодиране. По пътя на съобщението може да има различни “шумове”. Получателят дава отговор след получаването на декодирането послание. Следващата стъпка е обратната връзка.

Ако търсите работа като маркетинг експерт, ще трябва да сте наясно с много процеси и дейности. Преди намирането на работа, прочетете маркетинг книги и прегледайте различни маркетинг реферати. Все пак практиката е най-важното при търсене на работа, но без теорията, нещата стават много по-трудно. В последно време се намират много маркетинг книги на българския пазар. Освен това, достъпът до един маркетинг реферат е много по-лесен.