Разгледайте: Българският форум за мрежов маркетинг

Разбирането за това какво е маркетинг се промени през последните години. Днес маркетингът е съвкупност от процеси, чрез които продуктът/услугата ви трябва да достигне до крайния потребител. Определение за маркетинг са дали различни личности и организации, тук ще се спрем обаче на това, предложено от Американската маркетинг асоциация (AMA). То гласи, че маркетингът е организационна функция, която е съвкупност от различни процеси за създаване, комуникиране и предоставяне на стойност за потребителите за контролиране на взаимоотношенията с тях по начин, по който да се облагодетелства организацията, както и всички свързани с нея страни.

Маркетинг

В маркетинга има две основни цели, които са: удовлетворяване на потребностите на потребителите и постигане на предимства над конкурентите. Маркетинг концепциите могат да се разграничат на продуктова, търговска, производствена, социална маркетингова, класическа маркетингова и създаване на връзки.

Дейностите, които обхваща маркетинга са наистина много. Те са свързани с рекламата, връзките с обществеността, промоциите, личните продажби, финансиране, ценообразуване, прогнозиране, купуване, медийно присъствие, обслужване, изследвания и много други. Често се използва съчетанието “маркетинг и реклама” или “реклама и маркетинг”. Но всъщност рекламата е част от маркетинга.

През последните години често се говори за маркетингов микс, комуникационен микс или рекламен микс. Това са имената на едно и също нещо, което представлява съчетание на различни дейности от маркетинга за достигане маркетинговите, рекламните и фирмените цели. Тези дейности са реклама, лични продажби, търговска промоция и PR.

Добре е да сте наясно с елементите на комуникационния процес. Всеки процес има източник и получател. Това са съответно фирмата и потенциалният клиент. Посланието се кодира, изпраща се по медия, следва декодиране. По пътя на съобщението може да има различни “шумове”. Получателят дава отговор след получаването на декодирането послание. Следващата стъпка е обратната връзка.

Ако търсите работа като маркетинг експерт, ще трябва да сте наясно с много процеси и дейности. Преди намирането на работа, прочетете маркетинг книги и прегледайте различни маркетинг реферати. Все пак практиката е най-важното при търсене на работа, но без теорията, нещата стават много по-трудно. В последно време се намират много маркетинг книги на българския пазар. Освен това, достъпът до един маркетинг реферат е много по-лесен.

Електронната търговия и Интернет маркетингът придобиват популярност с все по-широкото навлизане на Интернет в ежедневието и се явяват неотменна част от всяка маркетингова кампания. Интернет маркетингът включва такива аспекти като Интернет интеграция, информационен мениджмът, пиар. Пазарният сегмент на Интернет маркетинга расте, както в потребителския сектор, така и на ниво В2В (business to business). За основни негови преимущества се считат интерактивността, възможностите за максимално точен таргетинг и за т.нар. „пост-клик анализ”, който води до повишаването на такива показатели като конверсия на сайта.

Интернет маркетинг

Интернет маркетингът се появява в началото на 90-те и за кратко време прераства в продажба не само на информационни продукти, но и на информационно пространство, програмни продукти, бизнес модели и много други стоки и услуги. Компании като Google, Yahoo и MSN издигат виртуалната реклама до ново ниво и сегментират пазара й, предлагайки рекламни услуги и на дребния и средния бизнес. Всичко това води до завишаване на рентабилността на инвестициите и занижаване на разходите. Така този тип маркетинг се превръща във фундамент на съвременния капитализъм, фундамент, позволяващ достигане на информацията до максимално широка аудитория.

Виртуалният маркетинг позволява изграждането на точна статистическа картина за ефективността на маркетинговата кампания, независимо дали става дума за В2В, или за В2С (business to client) сектора. Така с бързото му развитие навлизат цял куп нови фактори – коефициенти и други, - които дават представа за нивото на пазарното представяне на фирмата.

Освен горепосочените два сектора, B2С и B2В (от които вторият възниква по-късно и е по-многоаспектен), съществува и трети, по-малко разпространен модел – Р2Р (потребител-потребител, peer-to-peer). На този принцип действат Интернет аукциони като eBay, торентите, „Скайп”.

Една от най-важните характеристики на Интернет маркетинга е, че позволява на клиента да получи информация за интересуващия го продукт. Ако той не успее да намери такава, най-вероятно ще се преориентира към закупуване на подобен продукт от конкурентната компания. Този тип маркетинг позволява и икономия на разходи както за персонал, който се занимава с продажби, така и за персонал, занимаващ се с реклама, а освен това и дава възможност на не чак толкова големи компании да разширят дейността си от местния на националния и международния пазар и да водят борба с по-големите си конкуренти – пак поради ниските разходи, които изисква.

Освен сред компаниите, Интернет маркетингът печели все по-голяма популярност и сред потребителите, които желаят да създадат свой собствен сайт или блог и да изкарват пари от него. Показателен за ниските разходи е фактът, че в развитите страни средствата, отпускани за Интернет маркетинг, са около 5% от всички разходи за маркетингова дейност. При създаването на сайт трябва да се помисли и за СЕО. СЕО е оптимизация на сайт за Google (основно), чрез която страницата ви излиза по-напред в търсачката по определени ключови думи. Рекламата и SEO оптимизацията на сайта ви са много важни.

Все още съществуват редица проблеми пред Интернет маркетинга. Така например, ако Интернет връзката на потребителя е прекалено бавна, той няма да може да види анимирани реклами и други видове ефекти с висококачествена графика. Ала този проблем ще бъде преодолян – пък и сега изобщо не е наболял в развитите страни - предвид ускореното развитие на технологиите. Друго неудобство е това, че потребителят не може да изпробва стоката, преди да я е поръчал по Интернет. Много хора решават този проблем по прост начин – отиват до магазина, където тестват продукта, а след това си го купуват онлайн. В Германия през 2000 г. бе приет закон, според който всеки потребител може без никакви обяснения да върне каквато и да е закупена по Интернет стока и да си получи всички пари обратно. А що се отнася до сектора В2С, там съществува пречката, че все още има много хора, които не се доверяват на виртуалните средства за разплащане.

Централна тема за въпросите на виртуалния бизнес е сигурността на личните данни. Има редица случаи на дела срещу компании, злоупотребили с персоналната информация на клиентите си.

В последните години Интернет маркетингът оказа огромно влияние на бизнеса, особено на някои видове търговия – музикалната индустрия, банкирането, пазара на портативни електронни устройства (мобилни телефони, плейъри и др.), на аукционната търговия, на рекламата. Вече много потребители си купуват MP3 файлове вместо дискове с музика. Онлайн банкирането постоянно завоюва нови и нови клиенти, и в САЩ над 50 милиона души вече ползват неговите услуги. Според една статистика около 44% от потребителите на Интернет боравят с виртуални средства за разплащане. Интернет аукционите се ползват с огромна популярност и всеки може да наддава за вещи, които са уникати и потенциалните купувачи разполагат с информация за най-различни стоки. Все повече и повече продавачи ръководят бизнеса си от вкъщи.

Днес е много трудно, едва ли не невъзможно, да се открие голямо предприятие, което да не води активна рекламна кампания в Интернет. Някои виртуални платформи за търговия също са се превърнали в крупни компании, предоставящи цял ред маркетингови услуги и печелещи огромни суми. Растат и таксите за участие в такива платформи, независимо от това, че тяхното количество постоянно се увеличава.